Vedleggene kan leses og lastes ned her

 

Koronakommisjonens rapport (NOU)
Myndighetens håndtering av koronapandemien del 2

Koronakommisjonens rapport (NOU)
Myndighetens håndtering av koronapandemien del 1