Koronakommisjonen overleverte sin første rapport til statsministeren 14. april 2021.

Kommisjonens rapport kan leses og lastes ned her.

Stener Kvinnslands presentasjonen fra pressekonferansen 14. april kan leses og lastes ned her.

Ved levering av rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette sitt arbeid. Kommisjonens tidligere leder professor Stener Kvinnsland har trådt tilbake av personlige årsaker, og daglig leder og professor II Egil Matsen er ny leder av kommisjonen. De øvrige medlemmene fortsetter i kommisjonen og er bredt sammensatt.

Kommisjonens videre arbeid skjer etter det samme mandatet.

Mandatet på norsk kan leses her

Mandate in English may be read here

 

Kommisjonen er av statsministeren særskilt bedt om å

  • granske regjeringens arbeid med å sikre Norges befolkning vaksiner og strategien for utrulling av vaksiner 
  • gjøre en grundig vurdering av behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i helseforetakene
  • gjøre en grundig vurdering av situasjonen for kommuneoverleger og kommunale smittevernleger