Regjeringen nedsatte i april 2020 en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Kommisjonen leverte sin andre og avsluttende rapport 26. april 2022.

Koronakommisjonen overleverte sin andre og avsluttende rapport til statsministeren 26. april 2022.

Kommisjonens rapport kan leses og lastes ned her.

Egil Matsens presentasjon fra pressekonferansen 26. april kan leses og lastes ned her.

Koronakommisjonen overleverte sin første rapport til statsministeren 14. april 2021.

Kommisjonens rapport kan leses og lastes ned her.

Stener Kvinnslands presentasjon fra pressekonferansen 14. april kan leses og lastes ned her.

Ved overlevering av den første rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette arbeidet. Kommisjonens første leder Stener Kvinnsland trådte tilbake av personlige årsaker, og daglig leder og professor II ble ny leder av kommisjonen. De øvrige kommisjonsmedlemmene fortsatte, og tre nye medlemmer kom til. Kommisjonens videre arbeid fortsatte etter det samme mandatet.

Mandatet på norsk kan leses her

Mandate in English may be read here

 

I kommisjonens videre arbeid ba statsministeren særskilt om å

  • Granske regjeringens arbeid med å sikre Norges befolkning vaksiner og strategien for utrulling av vaksiner
  • Gjøre en grundig vurdering av behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i helseforetakene
  • Gjøre en grundig vurdering av situasjonen for kommuneoverleger og kommunale smittevernleger

Koronakommisjonen gransket store og komplekse problemstillinger. Det tok tid å innhente, sortere og analysere informasjon med sikte på å dokumentere funn og læringspunkter. Kommisjonen besluttet derfor i juni 2021 å sette en sluttdato for granskningen. Datoen ble satt til 31. oktober 2021. Selv om det ble satt en sluttdato for hvilke myndighetstiltak som ble gransket, så kommisjonen på konsekvenser av tiltakene og pandemien også etter dette tidspunktet. Kommisjonen behandlet alt av dokumenter, rapporter og opplysninger den mottok fortløpende frem til leveringstidspunktet.