Informasjon om klagenemnda

Klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova skal avgjøres av en uavhengig klagenemnd. Les mer om Klagenemnda her.

Klagenemndas vedtak

Vedtakene kan leses og lastes ned ved å åpne følgende lenker:

Vedtak sak 2020-1

Vedtak sak 2020-2

Vedtak sak 2020-3

Vedtak sak 2020-4

Vedtak sak 2021-1

Vedtak sak 2021-2

Vedtak sak 2021-3

Vedtak sak 2021-4

Vedlegg til vedtak 2021-4: